Brieven aan mijn zoons

Brieven aan mijn zoons, G.J. van Koppenhagen
Brieven aan mijn zoons


Kleine dingen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Verhalen over zijn moeder, vader, oma, opa, de eerste en de tweede wereldoorlogen en zijn liefhebberij van het vliegen.

Geschreven door GJ van Koppenhagen